Velkommen

Logo LAF_skaleret

Foreningen LAF

LAF er en forening for førerhundebrugere i Danmark, og blev stifte i 1977. Vores formål at varetage medlemmernes interesser i spørgsmål der vedrører førerhunde, fremme kontakten mellem medlemmerne samt samarbejdet til alle der er tilknyttet førerhundesagen i Danmark.

Bestyrelsen

Som alle andre foreninger har LAF også en valgt bestyrelse,, som vælges på den årlige generalforsamling. Det er således også bestyrelsen der varetager den daglige drift af foreningen; men naturligvis er generalforsamlingen foreningens øverste myndighed.

Bestyrelsen i LAF

Medlemsnettet

Er du medlem af LAF kan du på nedenstående link bl.a. læse vores medlemsblad ”Førerhunden”, dagsordener og referater fra vore forskellige møder samt høre forskellige lydklip fra vore arrangementer.
Medlemsnettet

Værd at vide om førerhunde og deres brugere

Det er af stor betydning for os og vore dejlige førerhunde, at det omgivende samfund også forstår hvorledes man agerer overfor en førerhund – og dens bruger. Derfor kan du læse meget mere om os her:
Værd at vide om førerhunde og deres brugere

Medlemstyper

 LAF har 2 medlemstyper som er, aktive medlemmer og interessemedlemmer. For at være aktiv medlem skal du enten have en førerhund eller have ansøgt om en sådan. Endvidere kan alle der har interesse i førerhundesagen, optages som interessemedlem.
Videre til indmeldelsesformular